Projecten

—————————————————

Perfectionism IT heeft op succesvolle wijze zeer uiteenlopende projecten uitgevoerd bij een grote diversiteit aan opdrachtgevers in telecom, bankwezen, verzekeringswezen, (semi-)overheid, defensie, energie, textiel en entertainment waaronder KPN, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Defensie, RDW, Rabobank, Politie, ABN-AMRO, Kadaster, Fortis, Nuon, NATO, Achmea / FBTO.

Een opsomming van enkele projecten op volgorde van tijd:

– Ontwikkeling van generieke architectuur voor security dienstverlening zoals:

o Security Monitoring (SOC/SIEM/SOAR), bescherming van endpoints (EMM / EDR), Vulnerability Management;

o Perimeter bescherming (Firewall, Unified Threat Management: UTM, Application Delivery Control: ADC);

o Authenticatie (Multi Factor Authenticatie: MFA), autorisatie (Privileged Account Management: PAM) en digitaal ondertekenen (Signing).

– Begeleiding van ISMS en interne en externe ISO 27001 audit;

– Uitvoeren van diverse risico analyses en behandelplannen;

– Uitvoeren van afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyse;

– Toetsing en begeleiding van infrastructuur en applicaties aangaande compliance van informatiebeveiligingseisen (o.a. BIR, VIR, VIR-BI);

– Begeleiding van accreditaties van militaire en commerciële communicatie- en informatiesystemen;

– Opstellen van praktisch uitvoerbare systeem security eisen om aan informatiebeveiligingseisen te kunnen voldoen;

– Begeleiding van realisatie van integratielaag om moderne business applicaties en apps te kunnen koppelen met legacy backend applicaties;

– Realisatie van Single Sign-On (SSO) en centrale rol gebaseerde autorisatie o.b.v. SAML en OAuth;

– Realisatie van migratie van Application Delivery Control (ADC) infrastructuur;

– Toetsing van beheeromgeving aangaande compliance met bestaande beheerstandaarden (o.a. TMForum, MOF, ITIL);

– Architectuur, ontwerp en implementatie van interne streaming media infrastructuur voor het live uitzenden van gebeurtenissen (o.a. jaarcijfers) en beschikbaar stellen van afdelingsvideo’s;

– Ontwerp, (software) ontwikkeling en implementatie van een management framework voor integratie van SNMP management informatie in datawarehouse t.b.v. monitoring, rapportage en trend analyse;

– Architectuur en implementatie van logging & reporting framework voor de verzameling en rapportage van (ruwe) logging data, security events en performance data;

– Architectuur en implementatie van beheeromgeving in een zeer gedistribueerde en heterogene infrastructuur;

– Architectuur en implementatie van gedistribueerde, uitbreidbare, multitenant rol gebaseerde RBAC (Id)Entity Management Framework;

– Architectuur, implementatie en beheer van een systeem met hoge beschikbaarheid voor beveiligde Internet toegang en (pro-actieve) beveiliging in een internationale omgeving (5000 gebruikers);

– Beheer van grote internationale omgeving (700 servers, 50000 werkstations);

– Inrichting en beheer van software distributie systeem (1000 gebruikers);

– Stroomlijnen van internet mail in een internationale omgeving;
– Diverse software ontwikkelingsprojecten (.NET, Java, Delphi, C++, VB, Delphi);

– Diverse MKB IT infrastructuur implementaties met kantoorautomatisering, bestands- en print services, database applicaties, e-mail, internet, intranet, extranet, PKI, en werken op afstand.