Bedrijfsvisie

—————————————————

The root of excellence is perfectionism.

It is the driving force in the personality that propels the individual toward higher and higher goals…..(Linda Silverman, Ph.D.; http://www.gifteddevelopment.com/)

 

In de visie van Perfectionism IT is de kwaliteit van geleverde diensten een directe resultante van de persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten van het individu (de specialist).
Immers, het is het individu zelf dat de specialistische kennis bezit van de werkzaamheden die hij uitvoert en derhalve is hij degene die het best de kwaliteit van de door hem geleverde diensten kan bepalen.
Het is een illusie te denken dat zulks volledig kan worden vastgesteld door bepaling achteraf via controle van de mate van invulling van eerder gedefiniëerde eisen of zelfs door toepassing van moderne testmethodieken.
Dit geeft slechts een bevestiging van functionaliteit op basis van een momentopname op dat specifieke tijdstip en in die specifieke omstandigheden.
In de praktijk blijkt maar al te vaak dat het ‘repareren’ achteraf door deze misvatting onevenredig veel meer tijd en geld kost, één van de hoofdredenen voor het mislukken van vele projecten in de Informatie Technologie.

Deze problemen kunnen worden voorkomen indien projecten worden aangevangen met een professionele, structurele aanpak en een perfectionistische instelling zodat potentiële (voor de buitenwereld onzichtbare) problemen reeds in een vroeg stadium door de specialist worden onderkend en zodoende kan worden voorkomen dat ze in een later stadium (zichtbaar) voor problemen gaan zorgen.
Het is de ervaring en overtuiging van Perfectionism IT dat dit kwalitatief superieure oplossingen oplevert die tot in lengte van dagen probleemloos functioneren en weinig onderhoud vragen.

De toegevoegde waarde van Perfectionism IT is het streven naar perfectie in de meest positieve en brede zin van het woord.
De professionals van Perfectionism IT zijn zeer gedreven, hebben een sterk conceptueel denkniveau, streven naar structurele oplossingen en zijn uiteraard perfectionistisch ingesteld. Bovendien hebben ze een passie voor het werk dat ze uitvoeren: Informatie Technologie.
Deze persoonlijke eigenschappen, de mentaliteit, creativiteit en volhardendheid stelt Perfectionism IT in staat om oplossingen te creëren die de wereld kunnen veranderen, maar ook om oplossingen te bieden voor hardnekkige, schijnbaar onoplosbare, problemen die het hart van uw bedrijfsvoering treffen.

Perfectionism IT ziet elke opdracht als een uitdaging en als een investering in de ontwikkeling van eigen capaciteiten.
Gedurende de uitvoering van opdrachten worden werkzaamheden intern geëvalueerd en wordt zoveel mogelijk gezocht naar generieke oplossingen voor (schijnbaar) specifieke problemen zodat niet telkens weer opnieuw het wiel behoeft te worden uitgevonden.
Het verbeteringsproces is continu waardoor u maximaal profiteert van de opgebouwde expertise.
Bij het streven naar de perfecte oplossing staat uw business centraal. Immers, u bepaalt of de oplossing perfect is. Derhalve behoeft een perfecte oplossing niet altijd technisch perfect te zijn. Het kan de perfecte technische oplossing zijn gegeven de beschikbare tijd, kosten en eventueel gewenste productkeuze.
Of u nu een technisch of economisch perfecte oplossing kiest, Perfectionism IT is uw perfecte partner voor innovatieve, flexibele, toekomstvaste, schaalbare en onderhoudsarme oplossingen.